Välkommen till Furusund - Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 
Barnteater i Hammerska ladan, Kulturföreningen

Datum: Måndag 31 juli

Tid: Kl. 14.00

Plats: Hammerska ladan

 

Strindbergsvandring med Anita Persson, Kulturföreningen

Datum: Lördag 5 augusti

Tid: Kl. 14.30

Plats: Ångbåtsbryggan

 

Kullehusteatern. Tartuffe av Molières (3)

Datum: Fredag 11 augusti

Tid: Kl. 18.00

Plats: Hammerska ladan

 

Utflykt till Roland Svenssonmuseet på Möja, Kulturföreningen

Datum: Lördag 12 augusti

Tid: Kl.10.50 Avgång med Nord-sydlinjen

Plats: Ångbåtsbryggan

 

Kräftskiva, Byalaget

Datum: Lördag 12 aug.

Tid: Kl. 19.00

Plats: Stugan vid Förängen

 

FS Obligatoriska röjningsdag 2017

Datum: Lördag 16 september

Tid: Kl. 09.00 - 13.00

Plats: Inom respektive fogdeområde

Mer information kommer.