Furusunds samfällighetsförening (FS) äger alla grönområden och stora vattenområden på Furusund. Genom avtal upplåter FS mark- och vattenområde till flera bryggföreningar som själva förvaltar verksamheten.