Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

                                                

Kajen i Ålandsviken mellan Kejsarbryggan och Gästhamnen är nu färdigställd.

 

Kaj2 17 

 

 Följ arbetet här.

Se etapp 1 2013 här. Mellan Kejsarbryggan och Landsvägen.

 

 

 

 

 

 

 

Byalagets lilla Julbord

Datum: Lördagen 8 december

Tid: 18:00

Stugan på Förängen