Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

                                                

När blixten slog ner.

Se mer här