Välkommen till Furusund - Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

Information till fastigheter på Furusund med kommunalt VA.

 

 

 Inget nytt har hänt  sedan nedanstående information publicerades. Det är alltså fortfarande Veolia Vatten AB tel. 0176-208590 som du ringer till om du får problem med avloppet.

 

 

Viktig information till alla på Furusund med kommunalt Vatten och Avlopp.

Se även tidigare information från 2014-01-24 nedan.

 

Den 6 mars meddelade Peter Leonardsson på Norrtälje kommun att avsikten har varit att gå ut till samtliga berörda fastigheter med information under februari. Tyvärr har det visat sig att ärendet först måste tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott vilket kommer att ske under april månad.

Idag den 14 april meddelade Peter Leonardsson att frågan inte kommer upp kommunstyrelsens arbetsutskott i april.

Vid problem med avloppspumpen skall du kontakta kommunens driftentreprenör Veolia Vatten AB tel 0176-208590 så tar de hand om problemen.

 

 

Furusund 2014-03-06 / 2014-04-14.

 

Sten-Åke Rygh

 

 

 

 

 

Antikrundan på Blidö

Datum: Lördag 7 juli

Tid: Kl. 12.00 - 14.00

Plats: Blidö Båtmanstorp, vid ICA Oxhalsö

 

Ett resande tetersällskap, August Blanche

Datum: Lördag 7 juli

Tid: Kl. 19.00

Plats: Hammerska ladan

 

Öslaget 2018

Datum: Tisdag 10 juli

Tid: Kanonstart kl. 09.00

Plats: Roslagens GK

 

Barnteater i Hammerska Ladan, Kulturföreningen

Datum: Tisdag 17 juli

Tid: Kl. 14.00 OBS tiden

Plats: Hammerska Ladan

 

Konstdag för barn. Kulturföreningen

Datum: Onsdag 18 juli

Tid: Kl. 10.00 - 15.00

Plats: Meddelas senare

 

De kom över havet. Kulturföreningen

Datum: Torsdag 19 juli

Tid: Kl. 14.00

Plats: Villa Dagmar