Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

 

Nu får du lägga ut sly- och trädgårdsrester inför årets insamling.

Sly 2016

 

 

Furusunds samfällighetsförening (FS) informerar om slyhantering 2016

I likhet med de senaste åren kommer FS under 2016 att samla in alla sly- och trärester till Sprängberget där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle.

 
Från nu och fram till den 31 oktober får du gärna lägga ut flisbart avfall från den egna fastigheten så samlas även detta in. Lägg det i anslutning till väg men se till att det inte hindrar trafiken eller kan utgöra fara. Löv, plastsäckar m.m. får inte läggas ut. Se till att det inte finns några metallföremål eller stenar i högarna. Dessa förorsakar stor skada på flismaskinen som kommer att debiteras FS. Från och med nu, och efter den 31 oktober, får du också lägga flisbart avfall från den egna fastigheten vid Sprängberget (uppfarten till TVmasten) fram till dess att flisningen är utförd. På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet att deponera eller elda avfall från den egna fastigheten på FS mark.


Under den gemensamma arbetsdagen den 17 september ombeds medlemmarna att samla allt i högar i närheten av arbetsstället. Undvik långa sidotransporter. Det blir några fler högar men underlättar arbetet. Vi skall inte klippa ner slyet i korta bitar. Längder på upp till 4 – 5 m är inget problem för traktorn men småpinnar är svårare att mata in i flisaggregatet. Låt gärna rotändan alltid ligga i samma riktning i högen.

 
Hälsar

FS styrel