Föreningshandlingar

FS  Mål för FS verksamhet, fastställda av Årsstämman 2012
   
FS Regler för röstlängd och röstning vid stämman
FS Fullmaktsblankett
   
FS

Grönområdesplan på Furusund från 2015-03-13

FS Grönområdesplan. Karta 
   
   

Mötesprotokoll, tidigare år

    Styrelsens årsbrev

FS   Stämmoprotokoll år 2019       2019, ersatt med: FS Nyhetsbrev
FS    Stämmoprotokoll år 2018    FS  Årsbrev 2018 
FS    Stämmoprotokoll år 2017    FS
Årsbrev 2017
FS    Stämmoprotokoll år 2016    FS  Årsbrev 2016
FS   Dito underskrift      
FS   Stämmoprotokoll år 2015   FS Årsbrev 2015
FS   Stämmoprotokoll år 2014   FS Årsbrev 2014
FS   Stämmoprotokoll år 2013   FS Årsbrev 2013
FS    Stämmoprotokoll år 2012       FS Årsbrev 2012
FS   Stämmoprotokoll extra stämma år 2011       
FS   Stämmoprotokoll år 2011    FS Årsbrev 2011
FS    Stämmoprotokoll år 2010    FS Årsbrev 2010
FS    Stämmoprotokoll år 2009    FS Årsbrev 2009
FS    Stämmoprotokoll år 2008    FS Årsbrev 2008
FS    Stämmoprotokoll extra stämma år 2007    FS Information sommaren 2007
FS    Stämmoprotokoll år 2007    FS Årsbrev 2007
FS    Stämmoprotokoll år 2006    FS Årsbrev 2006
FS    Stämmoprotokoll år 2005   FS Årsbrev 2005
FS   Stämmoprotokoll år 2004       
FS    Stämmoprotokoll år 2003       
FS    Stämmoprotokoll år 2002       
FS    Stämmoprotokoll år 2001       
           
   
  Stadgar
FS    Stadgar 2012-05-12       
FS    Ändamålsbeskrivning      
FS   Lag om förvaltning av samfälligheter       
FS   Utredning om FS legala kompetens       
FS   FS skattemässiga status