Föreningshandlingar

FS  Mål för FS verksamhet, fastställda av Årsstämman 2012
   
FS Regler för röstlängd och röstning vid stämman
FS Fullmaktsblankett
   
FS Grönområdesplan på Furusund 2015-03-13. Som utlovats på stämman.
FS Grönområdesplan. Karta 
   
   
  Stämmohandlingar 2018
FS Stämmoprotokoll år 2018
FS Kallelse till årsstämma år 2018
FS Upprättande av röstlängd
FS Fullmakt 2018
FS Verksamhetsberättelse för år 2017
FS Årsbokslut för år 2017
FS Årsbokslut för år 2017 Signerad slutsida
FS Revisionsberättelse för år 2017
FS Verksamhetsplan för år 2018
FS Resultat 2017 - budget 2018
FS Styrelsens förslag.Försäljning av fastigheten 2:281
FS Tillägg marknadsvärdering 2:281
FS Fortsättning, Tillägg marknadsvärdering 2:281 
FS Tillägg 2. Blankett Skatteverket 2:281 
FS Motion Badbrygga Märtas äng
FS Styrelsens förslag Badbrygga Märtas äng
FS Motion Gula paviljongen
FS Motion Rädda rävarna
   
           
    Mötesprotokoll, tidigare år     Styrelsens årsbrev
FS    Stämmoprotokoll år 2018    FS  Årsbrev 2018 
FS    Stämmoprotokoll år 2017    FS Årsbrev 2017
FS    Stämmoprotokoll år 2016    FS  Årsbrev 2016
FS   Dito underskrift      
FS   Stämmoprotokoll år 2015   FS Årsbrev 2015
FS   Stämmoprotokoll år 2014   FS Årsbrev 2014
FS   Stämmoprotokoll år 2013   FS Årsbrev 2013
FS    Stämmoprotokoll år 2012           FS Årsbrev 2012
FS   Stämmoprotokoll extra stämma år 2011       
FS   Stämmoprotokoll år 2011    FS Årsbrev 2011
FS    Stämmoprotokoll år 2010    FS Årsbrev 2010
FS    Stämmoprotokoll år 2009    FS Årsbrev 2009
FS    Stämmoprotokoll år 2008    FS Årsbrev 2008
FS    Stämmoprotokoll extra stämma år 2007    FS Information sommaren 2007
FS    Stämmoprotokoll år 2007    FS Årsbrev 2007
FS    Stämmoprotokoll år 2006    FS Årsbrev 2006
FS    Stämmoprotokoll år 2005   FS Årsbrev 2005
FS   Stämmoprotokoll år 2004       
FS    Stämmoprotokoll år 2003       
FS    Stämmoprotokoll år 2002       
FS    Stämmoprotokoll år 2001       
           
   
  Stadgar
FS    Stadgar 2012-05-12       
FS    Ändamålsbeskrivning      
FS   Lag om förvaltning av samfälligheter       
FS   Utredning om FS legala kompetens       
FS   FS skattemässiga status