Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

 

 

Alfrida tog oss med storm

 

Med orkanbyar på upp till 35 m/sek har Alfrida orsakat omfattande problem.

Flera hundra träd har fallit som blockerat vägar samt skadat många

fastigheter och öns elsystem. Detta är en sorglig syn på Furusund.  

 

Röjningsarbetet kom igång snabbt och vägarna ska nu vara framkomliga så att 

alla kan nå sina fastigheter på ett säkert sätt. Elektriciteten är tillbaka och

skadade elstolpar byts ut successivt.  

 

Röjning på Furusunds Samfällighets (FS) mark har också påbörjats men kommer 

att ta tid. På enskild mark ansvarar respektive fastighetsägare för uppröjningen,

på egen bekostnad. Anlita gärna professionell kompetens för skogsavverkning, 

i synnerhet om det ligger större träd med rotvältor. Försäkringsbolag kan ha 

kontrakterade företag för dessa arbeten.

 

Ris kan lämnas vid väg/tomtgräns. Detta kommer att forslas bort av FS och

tidpunkten för det meddelas senare.  

  

Träd som ligger på mindre utsatta ställen exempelvis utefter Röda spåret,

hanteras senare. Vår rekommendation är att ej vistas idessa områden då det

finns stora risker med lutande- och fallna träd med rotvältor.

 

Alla resurser läggs nu på att röja upp efter Alfridas framfart vilket innebär 

att planerade jobb utifrån Grönområdesplanen skjuts upp tillsvidare. 

 

Fortlöpande information kommer att ges bland annat via Nyhetsbrevet och på 

anslagstavlan vid Ålandsviken. 

 

Har ni frågor och funderingar utöver detta är ni välkomna att kontakta fogden 

för ert område eller någon i styrelsen.

 

Hälsningar, Styrelsen för FS, 4 jan 2019 

 

Flyktingmottagningen på Furusund 1944

Söndag 1 september kl 14:00 
Plats: Hammerska ladan

 

Flygbaronens sista flygning

Lördag 7 september kl 15:00
Plats: Villa Dagmar

Carl Cederströms ödesdigra flygning från Furusund 1918

 

Obligatorisk röjningsdag

Lördag 14 september kl 09:00-
Röjning i ditt område.
Mer info kommer.

  

Berättarafton 2019

Torsdag 10 oktober kl 19:00

Plats: Furusunds värdshus
Enkel supé, anmälan senast 7 oktober