Furusundsgolfen

Furusundsgolfen: 
23/7 kanonstart på Roslagen GK kl 09:00.
Ytterligare info i brevlådorna i början av maj.