Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

 

Röjning av vass i Maren

Rojning av vass Maren 190904

Onsdagen den 4 september röjdes inloppet till Maren.

Vassklippning Maren 190904  

Sedan tidigare har vi ett stämmobeslut på att Maren ska hållas vid liv 
för att om möjligt öka reproduktionen av fisk. Det innebär bland annat
att få bort
all vass i in- och utloppet vid Maren. 
Onsdagen 4 september klipptes vassen och samlades sedan in för att 
lyftas bort. Mycket effektivt. 

 

FS Styrelse (190905)  

 

Berättarafton 2019

Torsdag 10 oktober kl 19:00

Plats: Furusunds Värdshus
Enkel supé serveras. Anmälan direkt till Värdshuset, senast 7 oktober.
Pris: 70/150 kr, kostnaden för supén tillkommer.